در کتاب «همه جای ایران سرای من است» آمده است گلچینی از بیانات مقام معظم رهبری درباره شهرهای ایران
32 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0