طلبه نباید فسیل شود
44 بازدید
محل ارائه: در سطح حوزه های علمیه -حوزه علمیه خراسان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باید ها و نباید های طلبگی از دیدگاه مقام معظم رهبری